steunpunt thuislozenzorg Brussel
FR

De website van la Strada is verhuisd !

"www.lstb.be" wordt vanaf nu : www.lastrada.brussels

Ontdek de nieuwe rubrieken op de nieuwe site.

Enkele snelkoppelingen :

Opgelet! De PILS verhuist pas later.

Enkel PILS kan u hier nog consulteren

la Strada

In Brussel, net als in andere grootsteden, is thuisloosheid de harde realiteit van mensen met zeer uiteenlopende profielen, levensverhalen en situaties. Deze waaier aan problematieken hebben tot gevolg dat talrijke openbare- en privédiensten verschillende types hulp aanbieden. Om een betere samenhang van de maatschappelijke actie te verzekeren, heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een instrument in het leven geroepen dat tegelijk een hulpmiddel is bij het nemen van politieke beslissingen en tevens een steun voor netwerkvorming tussen de sociale actoren en voor innoverende projecten en initiatieven.

Wat doet het Steunpunt ?

Het Steunpunt is een vzw en kreeg de naam la Strada. Het werd gemandateerd om meer coherentie te bewerkstelligen binnen de gediversifieerde sector van de thuislozenzorg en om de articulatie met andere sectoren (gezondheid, huisvesting, tewerkstelling, enz.) te bevorderen. Deze is nodig om een beleid te kunnen voeren, gericht op preventie en duurzame integratie. Hiervoor is een fijnere kennis van de verschillende thuislozenpopulaties en van hun parcours onontbeerlijk. Tevens moet het Steunpunt de praktijk van het werkveld ondersteunen. De « Spreekruimtes » en de eraan verbonden webstek « la Strada » zijn in het Steunpunt opgenomen en geven zodanig een plaats aan straatbewoners zélf.

Beleidsnota thuislozenzorg.

In de beleidsnota thuislozenzorg van het Verenigd College , die terug te vinden is op de website, wordt het actieplan uiteengezet waarin onder meer de 5 opdrachten van het Steunpunt worden opgesomd :

  1. Beleidsadvisering en -evaluatie ; de afstemming van het beleid inzake thuislozenzorg ;
  2. Observatorium: ontwikkeling van een centrale registratie en de verzameling, verwerking en presentatie van gegevens in een jaarverslag ; centraal informatiepunt voor de cliënten, voor de openbare en private diensten en voorzieningen binnen en buitenn de thuislozenzorg en voor de overheden ;
  3. de organisatie en logistieke ondersteuning van het overlegcomité thuislozenzorg, dat op een nieuwe leest wordt geschoeid ; de organisatie en logistieke ondersteuning van thematische werkgroepen, ondermeer rond huisvesting, geestelijke gezondheidszorg, mensen zonder papieren, opvang van thuislozen in de ziekenhuizen ;
  4. De organisatie van « Spreekruimtes »;
  5. Uitwisseling van praktijkervaring, methodiek- en projektontwikkeling.

woensdag, 27/05/2009 LVH