steunpunt thuislozenzorg Brussel
FR

De website van la Strada is verhuisd !

"www.lstb.be" wordt vanaf nu : www.lastrada.brussels

Ontdek de nieuwe rubrieken op de nieuwe site.

Enkele snelkoppelingen :

Opgelet! De PILS verhuist pas later.

Enkel PILS kan u hier nog consulteren

Plan "Dakloos ? Waarheen ?" uitgave 2010

U kan gratis exemplaren bestellen via onze webpagina www.thuislozenzorg.org/bestel

De folder “Dakloos ? Waarheen ?” was oorspronkelijk een bescheiden drieluik met een aantal nuttige adressen die voornamelijk verzameld werden door beroep te doen op thuislozen zelf. Met de jaren is de hoeveelheid informatie toegenomen maar dit gebeurde helaas ten koste van de leesbaarheid. Bovendien werd de folder steeds meer een instrument voor hulpverleners, terwijl het zich oorspronkelijk in eerste instantie tot thuislozen zélf richtte.

Na meer dan 10 jaar hebben we deze folder dan ook herwerkt zodat hij opnieuw leesbaarder wordt voor de doelgroep en tegelijkertijd complementair wordt met de andere ondertussen bestaande (digitale) instrumenten (zoals www.brusselsociaal.be).

Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, in eerste instantie voor de thuislozen zelf, en voor de hulpverleners die geen internetverbinding hebben, hebben we het aantal rubrieken verminderd ; pictogrammen gebruikt die voor iedereen verstaanbaar zijn ; de diensten zichtbaar gemaakt op een plannetje van de stad ; het document gereduceerd tot een handig zakformaat.
We wensen in het bijzonder het CMDC en de vzw Dune te bedanken voor de goede samenwerking.

We hopen dat dit plannetje u van pas zal komen bij uw contacten en hulpverlening aan thuislozen en blijven uiteraard te uwer beschikking voor feedback met het oog op het verbeteren van het instrument.

PDF

vrijdag, 05/02/2010 LVH